ข้อเสนอสุดพิเศษในการเช่ารถ

อัตราต่อวันอิงตามการเช่าเป็นเวลา 14 วัน ข้อเสนอนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ